Pytanie od deweloperów #39

d6834d33f173734f1523f2775aee889c

Eric Bakutis: „Przemierzając Cyrodiil dostrzegasz grupę wrogich wojowników. Pierwszy z nich ma płytową zbroję oraz kostur, drugi jest odziany w szaty i posiada łuk, a trzeci skórzany pancerz oraz dwuręczny topór. Jak zamierzasz ich zlikwidować wykorzystując element zaskoczenia?”